Cancerrådet i Värmland

Lokala cancerråd finns i alla sju landsting som ingår i Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC).

Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och det egna landstinget och är anpassat till landstingets egen struktur och organisation.

Cancerrådets uppdrag är att:

  • Informera, driva och stödja implementering i Landstinget i Värmland om åtgärder som beslutas utifrån den nationella cancerstrategin.
  • Vara landstingets mottagare av vårdprogram och riktlinjer inom cancerområdet och stödja implementeringen av dem i alla verksamheter som omfattas.
  • Informera om RCC:s och rådets egen verksamhet till politiska företrädare, förvaltning, divisions- och verksamhetschefer samt till patientföreträdare och medborgare.
  • Utse representanter från landstinget till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCC:s regi.
  • Medverka till att ta fram underlag till beslut om prioriteringar, nivåstrukturering, omfördelningar och förändringar avseende cancervården inom Landstinget i Värmland.
  • Ta initiativ till och stödja verksamhetsmässiga och ekonomiska förbättringar i enlighet med nationella cancerstrategins och RCC:s utvecklingsområden.
  • Följa upp beslutade och pågående projekt och via resultatutvärdering föreslå fortsättning i projektform alternativt budgetväxling till ordinarie verksamhetsområde eller avslut.

Här hittar du alla medlemmar i Cancerrådet.

Mer information om de regionala cancerråd som ingår i RCC finns här.

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
+4654191191
Charlotta.Gestblom@liv.se

Eva Wassén Eriksson
Samordnare cancerrådet
Utvecklingsledare
eva.eriksson@liv.se