Projekt inom cancervården i Värmland

Landstinget i Värmland bedriver inom ramen för cancerstrategin olika utvecklingsprojekt. De övergripande mål Landstinget i Värmland vill uppnå med projekten är desamma som i den nationella cancerstrategin.

Vi arbetar med ett flertal projekt som på olika sätt ska utveckla och förbättra cancersjukvården.

Här hittar du våra pågående projekt.

Här hittar du våra avslutade projekt.

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
054-19 11 91

Camilla Staaf
Förbättringsledare med cancersamordnarroll
Tfn 054-61 48 91