Cancerprojekt i Värmland

Landstinget i Värmland bedriver inom ramen för cancerstrategin olika utvecklingsprojekt. De övergripande mål Landstinget i Värmland vill uppnå med projekten är desamma som i den nationella cancerstrategin.

Vi arbetar med ett flertal projekt som på olika sätt ska utveckla och förbättra cancersjukvården.

Här hittar du våra pågående projekt.

Här hittar du våra avslutade projekt.