Bassortiment hjälpmedel

Bassortiment är de produkter som har upphandlats eller som sortimentsgruppen rekommenderar. Det är dessa produkter som ska väljas i första hand.