Vård av personer från andra landsting

Generellt gäller att en person som är bosatt i Sverige betalar samma avgift och har rätt till högkostnadsskydd enligt samma villkor som bosatta i landstinget. Det som kan skilja sig åt är bland annat krav på remiss.

Riksavtalet innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför det landsting personen är folkbokförd i. Från den 1 januari 2015 kan alla invånare i Sverige välja offentligt finansierad öppenvård i hela landet. En förutsättning för att få ersättning från det landsting personen tillhör enligt folkbokföringen är att remisskraven har iakttagits. Information om landstingens krav på remiss finns: Landstingens krav på remiss i öppen vård.