Astma och KOL vård

Här hittar du information om hur Landstinget i Värmland arbetar för att utveckla och förbättra astma och KOL vården både nationellt och lokalt.

Här finns information om arbetet med att utveckla astma och KOL vården i Värmland. Information om astma och KOL , -behandlingar, stöd & hjälp om du eller någon närstående drabbats finns på 1177s temasidor om astma och KOL.

Organisation

Lokalt samordnas arbetet via Astma och KOL-rådet. Regionalt  ingår  Landstinget i Värmland i det regionala astma/KOL-rådet som organiseras genom Samverkansnämnden Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Nationellt samordnas arbetet med att uppnå en jämlik astma och KOL vård av Sveriges kommuner och landsting (SKL).