Antibiotika eller inte? (extern webbplats)

Webbsidan www.antibiotikaellerinte.se beskriver när man ska använda antibiotika och när man inte ska göra det.


Relaterad information


Strama Värmland
Terapigrupp infektion, Strama
Läkemedel