Ambulanshelikoptersjukvården

Ambulanshelikoptern och akutläkarbilen är en förstärkning av den akuta vården utanför sjukhusen i Värmland.