Alkohol- och tobaksprevention

Det ska vara lätt för vårdpersonal att ta upp frågan om alkohol i mötet med patienten. Landstinget i Värmland har under flera år anordnat utbildningar i att använda verktyg och förhållningssätt att hjälpa människor till förändring på deras egna villkor.


Relaterad information


Levnadsvanor