ALLMöte

Här finns dokument samlade från våra ALLMöten.

Våren 2017

Ngt nytt ngt gammalt ngt lånat våren 2017

Tuberkulos Allmöte 170308.

TB för DL smittskydd

TB för DL epidemiologi  

Presentation Läkemedel 2017

Försäkringsmedicin 2017-2018

Åsa Kadowaki Karlstad 2017-02-09--10  

 

Hösten 2016

ABR - ett hot mot folkhälsan

Allmöte 16-09-27

Arbetsterapi Läkarmöte höst 2016

CUP 2

Föreläsning akut handkirurgi 2016

Handbok för remittenter

Handföreläsning för öppenvården

Höstnyheter - SVF

Influensa 2016 i mall

vuxenhabinfo Gulan 160928

Zika allmänmedicin sept 2016 i mall

 

Våren 2016

Utbildning rättsmedicin Gisela Pettersson 160519

Dödsfall

Droger

Klinisk rättsmedicin

 

ALLMÖTE APRIL-MAJ

Colorektalcancer, Marina Sörensen Åkerblom

Trokanterit, Jenny Magnusson

Njurmedicin Gunilla Welander

Bildbehandling, multimedia. Hans Ulrik Stark, Eric le Brasseur, Bengt Hanson

Standardiserade vårdförlopp i cancervården, Håkan Fermhede

Fysiologiska undersökningar, Charlotte JOhansson, Edit Floderer, Sophie Haaga

Fysiologiska undersökningar, forts

Rehabkoordinator, Håkan Bjartell. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Knä- höftprocessen Karin Tholén, Anna Skogsstam, Christina Norlén, Bengt Hanson  

Remiss till ortoped

Mångsökaren i vården, Åsa Kadowaki del 1

Del 2

 

ALLMöte februari

Överviktskirurgi, Stefan Axer, Leif Hoffman

Njurmedicin, Jana Smrzova

Händelseanalys, Christina Ledin

DOAK, fd NOAK, Annmarie Edvardsson

SVF, Håkan Fermhede

Osteoporos,  Jan Samudovsky

Osteoporosfrakturkedjan Andreas Otto

Månadsbrev 2016

Månadsbrev maj

Månadsbrev april

Månadsbrev mars

Månadsbrev februari

Månadsbrev januari

Månadens riskmejl juni

Månadens riskmejl januari

 

Hösten 2015

Månadsbrev december

Månadens riskmejl november

ALLMöte december, program

Nyheter i nationella riktlinjer astma KOL: 6-min gångtid och FEV1/FEV6-mätare Mats Arne

SBAR, NEWS, Ambulanssjukvård Anna Marklew Charlotta Nelsson

Godartad prostataförstoring, LUTS Georgios Daouacher 

Standardiserade vårdförlopp i cancervård Håkan Fermhede, Tomas Hallgren, Anna Jansson

Demensutredning hos utvecklingsstörda, litteraturstudie Sara Mattsson

Epilepsi Johan Rådberg

Parkinsons sjukdom Johan Rådberg

ALS Rune Johansson

MS Rune Johansson

Månadens riskmejl november

ALLMöte oktober, program

Månadsbrev oktober

Stoppa utbrottet!  Anna Skogsstam

Självskattningsblankett basala hygienrutiner

Kunskap om LVM räddar liv Christina Ledin, Isabelle Edgren, Jonas Niklasson, Hanna Timmerklev, Anna Aronsson 

Barnmedicin, Jari Nivala

Media Petter Nihljung

Förmaksflimmer, Magnus Ehrsson

KBT via nätet, Lena LIndström, AnnaLena Flygare, Bengt Hanson

Våren 2015

 

Magdag 150505

Mathias Karlssons/John Widströms bilder 1 Laboratorieutredning

Anders Rubenssons bilder Hepatit

Dagmara Lazowskas bilder radiologi

Hugo Hessels bilder Graviditet och leversjukdom

Torbjörn Noréns bilder Gastroenterit

Staffan Skogars bilder Diarré hos barn

Anders Gustavssons bilder IBS/IBD

 

Sammanfattning ALLMöte april

Viktiga diagnoser inom ÖNH, Karin Ehinger

 

Barnortopedi, Jannis Ioannidis

Psykofarmaka, Jonas Niklasson

Tuberkulosmottagning, Eva Mogard, Olle Wik

Multiresistenta bakterier, Maria Bäck, Ingemar Hallén

Cancerstrategin, varje dag räknas, Tomas Hallgren

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa, Karin Kilman

 

Osteoporos, utbildning läkemedelsenheten 150318

Östen Ljunggrens bilder

Joel Wiklunds bilder

Andreas Ottos bilder

 

Månadsbrev, april 

Månadens risk, mars

Månadsbrev, mars

 

Månadens risk, februari

Månadsbrev februari

Program ALLMöte februari

Presentationer ALLMöte februari

Endometrios, Cecilia Riemersma

Prolaps Lisa Toysumson

Tidiga tecken på gynekologisk cancer Cecilia Riemersma

Bipolär sjukdom och Affektivt team, Tom Davidsson

Neurokognitiv symtomenkät Ragnar Åstrand, Marie Kjellmark, Madelene Johanzon

Vad gav spirometrin? Frida Lunde

Underlag för diabetesdiagnos vid remiss för ögonbottenscreening Stefan Larsson 

Experio Lab och Innovationsslussen Vivan Camilla Evensson

 

Månadsbrev januari

LPT, LVM, LVU, utbildningsdag 28/1

LPT Isabelle Edgren

LVM, LVU, Isabelle Edgren

Hösten 2014

Månadens risk december

Åsa Kadowaki, Att hjälpa utan att stjälpa

November månads ALLMöte, program

Månadsbrev november

Idéskiss framtidens primärvård

Patientlagen, Värmland Lars Göran Boström

Text till PP-bilder, Lars Göran Boström

Riksavtal utomlänsvård

NOAK lägesbeskrivning

Oktober månads ALLMöte, program

Månadsbrev oktober 

Månadens risk, oktober

Ätstörningar, Ute Attermeyer

Allmänmedicinsk kompetens på akutmottagning:nuläge AKM , Christina Johansson, Anne-Marie Carlsson, Niklas Forsberg

EPDS-screening, Lena Granat

Allergenspecifik immunoterapi, ASIT, Ragnhild Svedäng

Ambulanssjukvård, SBAR, Charlotta Nelsson

Årets influensa, Ingemar Hallén

September månads ALLMöte, program

Syfilis, Hans Ulrik Stark

Nytt inom läkemedelsområdet, Susanne Carlsson, Richard Lindgren

Diagnoskodning, Maria Johansson

Ortopedtekniska hjälpmedel Jan Hultbäck

ICD och CRT Niklas Aldergård

Våren 2014

Maj månads ALLMöte, program

Mikrobiologisk diagnostik, Tomas Ahlqvist

CRP i praktiken Lars Olof Hansson

CRP och inflammation i primärvården Mathias Karlsson 

Stick- och skärskador

BPSD, Ragnar Åstrand/Karin Fischer 140506, tre dokument här nedanför

BPSD, RÅ

BPSD symtomenkät, RÅ

BPSD-registret, KF

April

Borrelia, Torbjörn Kjerstadius

SCREESCO, tarmcancerscreeningstudie, Tomas Hallgren

Avdelning 8, Karin Lander/Jessica Axelsson

Patientdatalagen, Isabelle Edgren

Basmodell, uppföljning av primärvård, SKL 2014

 

Februari-mars

Osteoporos, Andreas Otto

Brief intervention, Emelie Schröder

 

Januari

Samverkan friskvården- allmänmedicin, Birgitta Sjökvist, PP

 

Hösten 2013

December

Grupputbildning hypertoni, Joel Wiklund

Jakten på Severs syndrom, Johan Kautto

Trombosprofylax vid förmaksflimmer, behandling på vårdcentral, Daniel Fröding

Erfarenheter av NOAK, nya orala antikoagulantia, Anne-Marie Edvardsson

Egenvård, Åsa Wahlén

 

November

Terapirekommendationer vid hjärtsvikt, Edit Floderer/Ola Hallén

 

Dokument från föreläsning om bensår 2013-11-06

Robert Holiks bilder 

Lena Söderlunds bilder

Hjälpmedel för att dra på stödstrumpa

 

Dokument från äldrenätverkets utbildningsmöte Karolinen 2013-10-16 

Läkemedel, Hanne Guro Hauge och Emma Olsson

Sjukgymnast Lena Steffner Starrins bilder

Sjukgymnast Erica Linds bilder

 

Dokument från möten 2013-10-15 och 2013-10-23

Influensasäsongen 2013-14

Läkemedel, Susanne Carlsson

D-vitamin, Jacob Skov, PP

 

Våren 2013

Dokument från möte 2013-01-30 och 2013-02-05

Tandvårdsstöd - förändringar 1 jan 2013
Karotisstenos TIA stroke

 

Mars

HIV

 

April

Kalprotektin - praktiska råd om användning och tolkning
 

Maj:

Axelsmärta
Hjärtsviktmottagning på CSK
Sjuka äldra MT

 

Dokument från Lokadagarna 2013-01-17 - 2013-01-18

En allmänmedicinsk utopi
Vad en allmänläkare behöver kunna om trafikmedicin
Tonåringen på din mottagning

 

Dokument från utbildningsmöte Asyl 2013-02-28 

PTSD och Dissociation
Quantiferon TB Gold In-Tube
TB Asylsökande
Att förstå och hjälpa den traumatiserade patienten

 

Dokument från demens, föreläsning med Ragnar Åstrand  2013-03-27

Presentation
MMSE-SR Manual
Symptomanalys vid demensutredning

 

Möten hösten 2012

Torsdag 13/9 respektive onsdag 19/9 klockan 15.00-17.00

Utbildning kl 13.00-14.30. Dokument från Gulanmöten september:
STI
MGUS
ALM och Kvinnosjukvården

 

Torsdag 18/10 respektive tisdag 23/10 klockan 15.00-17.00

Utbildning kl 13.00-14.30. Dokument från Gulanmöte oktober:
Artrosstudie
Egen vårdbegäran

 

Onsdag 21/11 respektive tisdag 27/11

Utbildning kl 13.00-14.30. Dokument från Gulanmöte november:
Aortaneurysm och annan kärlkirurgi, Birgitta Sigvant 2012
Bensår

 

Torsdag 13/12 respektive tisdag 18/12 klockan 15.00-17.00

Program. Dokument från Gulanmöte december:
Sjukdomsförebyggande metoder
Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder