AKO (Allmänläkarkonsult)

AKOs (Allmänläkarkonsult) uppgift är bland annat att se till att samarbetet mellan slutenvården och primärvården fungerar så bra som möjligt.

Flera överenskommelser har gjorts med andra verksamheter om till exempel remissvägar, behandlingar med mera.