Ortopediska hjälpmedel

Här hittar du information, blanketter och regelverk för ortopedtekniska hjälpmedel.

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel - Innehåller även förteckning över de mest frekventa ortopedtekniska produkterna samt diagnoser.

Regionvård Armproteser för barn - Remiss till ortopedkliniken i Örebro
Remiss Ortopedtekniska hjälpmedel - Blankett